تبلیغات
خورشید مهر - من یک زنم و میخواهم زن بمانم
من میجنگم! تا شاید روزی دیگر زن بودن جرم نباشد.
شاید روزی بیاید که دختران سالیان دور بعد از من، از زن بودن نهراسند؛ تا شاید زن بودن دیگر در این سرزمین مردپرور زنکش، بهایی نداشته باشد.
من می جنگم به امید روزهای دوری که دیگر بهای زن بودن، اسارت و بردگی جنسی نباشد؛ برای روزهایی که هیچ زنی در زیر هیچ قفس پارچهای در بند نباشد.
من میجنگم! تا دختران ما مجبور به تمکین نباشند، تا خروج من از خانه ام، به مجوز هیچ مردی صادر نشود، تا کسی دختران این سرزمین را چون گوسفندان بیزبان در ٩ سالگی به حراج نگذارد.
من نه مردستیزم، نه رادیکال. من فقط یک زنم و میخواهم زن بمانم.


تاریخ : سه شنبه 7 خرداد 1392 | 08:42 ب.ظ | نویسنده : zara ... | نظرات

  • عیسی زاده
  • سبزک
  • کارت شارژ همراه اول